• You are here:
  • Home »

Privacyverklaring Xlim Solutions

Xlim Solutions hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je kunt er dan ook op vanop aan dat jouw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

HOE KOMEN WE AAN JOUW GEGEVENS

Xlim Solutions kan persoonsgegevens van je verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Xlim Solutions en/of omdat je  deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE

Xlim Solutions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw functie
  • Jouw werkgever
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

WAAROM HEBBEN WE JOUW GEGEVENS NODIG

Xlim Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens om je te voorzien van relevante informatie over onze producten en diensten. We doen dit uitsluitend nadat je daar zelf om gevraagd hebt door een contactformulier in te vullen en informeren je per aanvraag hoe vaak we je informatie zullen toesturen. Als je besluit om een product of dienst van Xlim Solutions af te nemen, gebruiken we jouw gegevens voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst. Het gaat daarbij om de levering van het product of de dienst, het verlenen van bijbehorende service en de facturatie.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS

Xlim Solutions bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan vier jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Xlim Solutions verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Xlim Solutions worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Xlim Solutions gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Xlim Solutions maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Xlim Solutions bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Xlim Solutions heeft hier geen invloed op. Xlim Solutions heeft Google geen toestemming gegeven om via Xlim Solutions verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@xlim-solutions.nl. Xlim Solutions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Xlim Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Xlim Solutions maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Xlim Solutions verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Xlim Solutions op via info@xlim-solutions.nl.

xlim-solutions.nl is een website van Xlim Solutions.

Xlim Solutions is als volgt te bereiken:

Postadres: Beemster 5, 8302 ND Emmeloord

Vestigingsadres: De Deel 22A
8302 EK Emmeloord

KVK-nummer: 39085523

Telefoon: 06-13958681

E-mailadres: info@xlim-solutions.nl