Diensten

XLIM levert de tools om op een simpele en doeltreffende wijze aan uw informatiebehoefte te voldoen. Wij brengen de basis op orde en zorgen ervoor dat het (integraal) management over de juiste sturingsinformatie beschikt. Met XLIM is de informatie makkelijk beschikbaar voor budgethouders, wordt de informatie transparant weergegeven, beschikt iedereen over dezelfde real time informatie en zijn de cijfers betrouwbaar.

Staafdiagram lokale belastingdruk

Voorbeelden van rapportages die XLIM kan realiseren zijn:

Planning & control documenten

 • Begroting
 • Jaarrekening
 • Voorjaars- en najaarsnota
 • Voortgangsrapportage

Managementrapportages

 • Managementdashboard
 • Stoplichtenrapportage
 • Afdelingsplan

Maar XLIM doet meer dan alleen rapportages opleveren. De rapportages bevatten standaard de volgende onderdelen:

 • Controles op basis van geldende wet- en regelgeving
 • Verschillenanalyses
 • Eén button waarmee alle gegevens binnen enkele seconden geactualiseerd worden
 • Mogelijkheden om instellingen gemakkelijk aan te passen (jaar, bronnen, huisstijl, presentatie cijfers)

Zo weet u zeker dat de gegenereerde informatie betrouwbaar en juist is. Alle rapporten en tabellen kunnen in de eigen huisstijl opgemaakt worden en de opmaak is eenvoudig weer aan te passen.